Ceník

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Musíme ji vést pokud máme příjmy z podnikání nebo jiné samostatné činnosti, když chceme uplatnit výdaje podle skutečnosti. Daňovou evidenci (DE) nemusíme zpracovávat pokud budeme uplatňovat paušální výdaje. Daňovou evidenci může vést i plátce DPH, ale je potřebná evidence k DPH (daň z přidané hodnoty).

Řádek v peněžním deníku (1 - 499 řádků) 10 Kč
Řádek v peněžním deníku (500 a více řádků)  7 Kč
Řádek v bankovním výpisu (1 - 499 řádků) 5 Kč
Řádek v bankovním výpisu (500 a více řádků) 3 Kč

řádek - faktura vydaná, faktura přijatá, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, paragon, odpis majetku, stravenky

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Účetnictví - dříve podvojné účetnictví musí vést fyzická osoba (OSVČ) jehož obrat za minulý rok překročil částku 25 miliónů Kč a dále všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (například s.r.o.). Dobrovolně může zpracovávat účetnictví i fyzická osoba, která nepřekročila částku obratu za loňský rok 25 mil. Kč.

Za 1 doklad (1 - 499 dokladů)  15 Kč
Za 1 doklad (500 a více dokladů) 11 Kč
Banka (1 pohyb - řádek)   5 Kč
1 skladová položka   5 Kč

položka - faktura vydaná, faktura přijatá, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, interní doklad, kompenzace, odpis majetku, stravenky

Ostatní

Silniční daň 1 auto   200 Kč
Kniha jízd 1 auto/měsíc   600 Kč
Přiznání k DPH    300 Kč
Kontrolní hlášení    200 Kč
INTRASTAT   200 Kč
Souhrnné hlášení přenesení daňové povinnosti   200 Kč
Přehled OSVČ (fyzická osoba podnikatel) zdravotní a sociální pojišťovna    300 Kč
Daňové přiznání právnická osoba (s.r.o.) včetně zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky 3000 Kč
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obchodní rejstřík   200 Kč
Daňové přiznání fyzická osoba (OSVČ) podnikatel 1500 Kč
Daň z nemovitosti - 1 nemovitost   500 Kč
Daň z nabytí nemovitých věcí   500 Kč
Daňové přiznání fyzická osoba nepodnikající 1000 Kč
Vyúčtování pracovní cesty ČR     70 Kč
Vyúčtování pracovní cesty zahraničí   120 Kč
Zpracování statistických výkazů   500 Kč
Zastupování klienta FÚ, ZP, OSSZ, ÚP - 1 hodina   300 Kč
Zastupování klienta FÚ, ZP, OSSZ, ÚP - 1 km      7 Kč
poštovné Česká pošta - zasílání dokumentů klient, na úřady, zaměstnanci, ... dle sazebníku ČP
Zasílání dokumentů e-mailem zdarma
Kopírování (např. přijaté paragony) 1,50 Kč

Předávání dokladů

Klient přiveze doklady k nám (Řícmanice)    zdarma
Klient zasílá doklady elektronicky (my si doklady vytiskneme)  1,50 Kč za A4

Zajistíme svoz dokladů od klienta (Brno a Brno venkov)

250 Kč

Zpracování online účetnictví nebo daňové evidence v programu klienta přes vzdálenou plochu

Klienti kteří chtějí mít své účetnictví pod kontrolou nebo klienti i ze vzdálenějších míst rádi využívají online zpracování účetnictví. Klient v programu vystavuje faktury, spravuje objednávky nebo vede pokladnu, zadává přijaté faktury, přijaté paragony atd. (primárně doklady si pořizuje sám online). Externí účetní potom účetní doklady a bankovní operace už jen zaúčtuje. Vedení účetnictví jej tak vyjde mnohem levněji než když musíme ručně přepisovat všechny doklady do mého účetního programu. 

Zaúčtování 1 dokladu (daňová evidence/účetnictví) - doklady, které si do programu klient zadává sám 7 Kč
Banka 1 řádek výpisu 5 Kč

položka - faktura vydaná, faktura přijatá, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, interní doklad, kompenzace, odpis majetku

Zpracování outsourcing mezd 

Výpočet mzdy 1 zaměstnance HPP (do 10 zaměstnanců) 150 Kč
Výpočet mzdy 1 zaměstnance HPP (11 - 29 zaměstnaců) 140 Kč
Výpočet mzdy 1 zaměstnance HPP (30 - 50 zaměstnanců) 130 Kč
Výpočet mzdy 1 zaměstnance HPP (51 - 99 zaměstnanců) 120 Kč
Výpočet mzdy 1 zaměstnance HPP (100 a více zaměstnanců) 110 Kč
Výpočet mzdy 1 zaměstnanece DPČ/DPP (dohoda o pracovní činnosti/dohoda o provedení práce) 100 Kč
Srážky, exekuce, insolvence 1 zaměstnanec 200 Kč
Přihlášení / odhlášení 1 zaměstnance ČSSZ + (za každou ZP pojišťovnu 100 Kč) 100 Kč
Roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance 100 Kč
Roční zúčtování záloh na daň 1 zaměstnance 100 Kč
Vystavování potvrzení příjmů zaměstnanců pro účely úvěrů a půjček zdarma
Vyúčtování daně vybírané srážkou za zaměstnance 100 Kč
Měsíční přehled pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (za každou ZP 100 Kč) 100 Kč
Výplatní páska 1 zaměstnanec zdarma
Přihlášení firmy na zdravotní pojišťovny a sociální pojišťovnu (za každou ZP pojišťovnu 100 Kč) 100 Kč
Výpočet a zaúčtování odvodů a mezd zdarma
Příkaz k úhradě mzdy zaměstnance zdarma
Vyúčtování stravenek 1 zaměstnanec (měsíčně) 30 Kč
Vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění 1 zaměstnanec 100 Kč
Příloha k žádosti o dávku (např. neschopenka nad 15 dnů) 100 Kč
Zastupování klienta FÚ, ZP, OSSZ, ÚP - 1 hodina 300 Kč
Zastupování klienta FÚ, ZP, OSSZ, ÚP - 1 km 7 Kč
poštovné Česká pošta - zasílání dokumentů klient, na úřady, zaměstnanci, ... dle sazebníku ČP
Zasílání dokumentů e-mailem        zdarma

Zasílání zpracovaných mezd emailem ve formátu PDF | doporučeně poštou | nebo osobní převzetí klientem 

Vyřízení ŽL (živnostenských listů), založení s.r.o., přihlášení k dani na FÚ

Začínáte podnikat? Potřebujete pomoci vyřídit živnostenský list, založit s.r.o., provést změnu v zápisu OR, potřebujete provést registraci k dani na finančním úřadě, registraci k DPH?  Rádi vám pomůžeme.

Vyřízení volné živnosti s libovolným počtem oborů 1500 Kč
Vyřízení vázaných a řemeslných živností 2000 Kč
Registrace k dani na FÚ 1000 Kč
Registrace k DPH 1000 Kč
Založení s.r.o. - společnosti s vkladem 1 - 220 000 Kč  (v ceně vyřízení živnosti volné)  15900 Kč
Změna (úprava) v zakladatelské listině, zápis valná hromada atd od 9000 Kč

  


Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.